Adatvédelmi irányelvek

https://almundpack.hu weboldal –  Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

A https://almundpack.hu felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Almund Pack Kft.(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://almundpack.hu oldal használatának feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen oldal látogatása nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában történik, nem minősül írásbeli szerződésnek, az oldal magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Almund Pack Kft. 
Ügyvezető: Molnárné Kis Mária 
A szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Szélső u.2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: almund@almundpack.hu
Adószáma: 27318719-2-13
Telefonszáma: +36 20 581 0434
Az oldal nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: PC Partner Informatikai Kft.
Székhely: 2315 Szigethalom, Thököly I. u. 40.
Telefon: +36 70 410 5964
Email: info@pcpartnerkft.hu

Tájékoztató a honlap használatáról

A honlap tartalmának minden része elérhető minden látogató számára, regisztráció nélkül. 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Almund Pack Kft.

Adatvédelem

A honlap látogatásához, böngészéséhez nem kérünk – éppen ezért nem is tárolunk semmilyen adatot. 

Panaszügyintézés lehetőségei:
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Név: Almund Pack Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szélső utca 2.
Telefonszám: +36 20 581 0434
Email cím: almund@almundpack.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36  (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A nyilatkozat célja
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Almund Pack Kft. által a https://almundpack.hu/ internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.

1.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. /Coockie-k – sütik/

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

1.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.